BetterCare Consulting הינה חברה העוסקת בייעוץ אסטרטגי עסקי וארגוני בתחום הבריאות.  החברה מייעצת לחברות ישראליות, עמותות וחברות בין לאומיות.

הייעוץ הינו בתחומים של שירותי הבריאות, מוצרים רפואיים, שווקים והזדמנויות בתחום הבריאות בישראל.

הייעוץ נתפר על פי צרכי הלקוח והאתגרים הניצבים בפניו ויכול לכלול אחד או יותר מהמרכיבים הבאים:

 • בניית אסטרטגיה עסקית
 • בדיקת התכנות השירות, בדיקת מצב השוק ותחרות קיימת ופוטנציאלית ובדיקת כדאיות עסקית
 • ניתוח מרכיבי השירות ושרשרת הערך ,גורמים מפנים, גורמים משלמים, שותפים פוטנציאלים
 • ביצוע סקירת שוק בינלאומית בתחומים הרלוונטיים (Benchmarking)
 • ביצוע מיקוד עסקי והכנת תכנית עסקית
 • זיהוי חסמי כניסה ויכולות ליבה וביצוע פיתוח עסקי.
 • בחינת כדאיות הכנסה של מוצרים רפואיים חדשים לשוק בראיה אסטרטגית עסקית
 • בדיקת גודל שוק, פוטנציאל שוק.
 • ניתוח הצורך הרפואי הנתפס על ידי רופאים, על ידי הלקוחות ועל ידי הממסד (לעיתים הגורם המשלם)
 • בדיקת אספקטים רגולטוריים
 • מבנה ארגוני, תהליך הקמה, תהליכי עבודה

בין הלקוחות ניתן למצוא את: אסותא אשדוד, הרצליה מדיקל סנטר, טבע מדיקל, דקל פיזיותרפיה מתקדמת, Cipla, אחוזות רובינשטיין ועוד.