• רישיון ההפעלה למערכת הינו חינם לשנת 2018
 • רישיון הפעלה למוסד ל 12 חודש
 • ללא הגבלת משתמשים
 • התראות ותזכורות בתוך המערכת
 • אפשרות צילום מתוך האפליקציה לבחירת המוסד
 • גישה חופשית לחומרי ההדרכה והתמיכה של Bettercare
 • תמיכה טכנית דרך האתר

לצורך רכישת הרישיון יש למלא את הפרטים הבאים:


פרטי המוסד

האדמין של המערכת אשר אחראי על ניהול המערכת
והקמת משתמשים מטעם המוסדאיש קשר

תנאי השימוש:

 • רישיון ההפעלה למערכת הינו חינם לשנת 2018
 • בטר קייר הינה הבעלים של התוכנה, המוניטין וזכויות היוצרים במערכת. אין לשכפל, להעתקי או לבצע כל שינוי במערכת.
 • בטר קייר אינה מספקת חומרה. מקבלת הרשיון אחראית לוודא קיומה ותקינותה של החומרה הנדרשת, את תאימות התשתיות לדרישות
  המינימום של השימוש במערכת.
 • במשך תקופת הרשיון תספק בטר קייר תמיכה טכנית שוטפת ללקוחות החברה
 • שעות המענה ומדיניות השירות מפורסמת באתר החברה והינה יכולה להשתנות מעת לעת על פי החלטת החברה
 • בטר קייר מחוייבת לפרוטוקולי אבטחת מידע הנהוגים במדינת ישראל
 • בטר קייר אינה אחראית בכל מקרה על טיב הטיפול הניתן לדיירים ואשר מדווח דרך המערכת
 • בטר קייר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים באופן ההתקשרות, מדיניות הרישוי כמו גם הגבלת השימוש במערכת ובלבד שתודיע על כך ללקוחות החברה לא יאוחר מ 30 יום ממועד הכנסת השינוי לתוקף.קראתי ואני מאשר את תנאי השימוש (יש לסמן במשבצת)